خدمات تجاری

گروه طراحی و اجرای تیاراچوب در زمینه تهیه و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی با بروزترین دستگاههای بازار صنایع چوب و ام دی اف و با دارا بودن پرسنل مچرب و کار آزموده آماده هکاری پروژه های مربوط به این گروه با کلیه کارفرمایان شخصی و دولتی میباشد.
خدمات تجاری شامل موارد زیر میشود: دکور تجاری طبق ایده و طراحی مهندسان